Αεροθάλαμος Race 26 S42 (26x1,650x18-25 F/V)
Αεροθάλαμος Tour 28 S42 (700x32-47 F/V)
Αεροθάλαμος MTB 26 A40 (26x1,75-2,5 A/V)
Αεροθάλαμος Race 28 S52 (700x18-25 F/V Long)
Αεροθάλαμος Tour 26 A40 (26x1 3/8-1,75 A/V)
Αεροθάλαμος Welter Weight (29x1.90/2.35) MAXXIS
Αεροθάλαμος με υγρό Slime 29x1.85-2.2 A/V
Αεροθάλαμος MTB 26 A40 Downhill (26x2,5*2,7 A/V)
Αεροθάλαμος Race 28 S42 Supersonic (700x18-25 F/V)
Αεροθάλαμος MTB 26 S42 Supersonic (26x1,75-2,1 F/V)
Αεροθάλαμος AV 29x1.90-2.35 Joe's

Εμφάνιση1-29 of 29Προϊόντα